Erasmus+ praktyki zagraniczne w Portugalii

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich

euflagerasmus900
GŁOWNE CELE PROJEKTU

- zdobycie i poszerzenie wiedzy na stażu zagranicznym, stanowiącym integralną część programu nauczania w zawodach elektrycznych, mechanicznych, gastronomicznych i ekonomicznych;
- umożliwienie uczniom wzbogacenia kompetencji zawodowych;
- zdobycie nowych oraz podniesienie dotychczas zdobytych umiejętności odpowiadających standardom UE;
- poprawienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;
- umożliwienie udoskonalenia znajomości specjalistycznego języka zawodowego.
Staż zagraniczny stworzył szansę uzyskania przez uczniów "edukacyjnego paszportu europejskiego" (Europass), który w jasny i zrozumiały sposób da beneficjentom możliwość kształcenia się, szukania pracy i zdobywania doświadczenia w kraju i za granicą. Europejski paszport, wiedza i zdobyte doświadczenie pozwoli im zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, Nauczyciele przedmiotów zawodowych dzięki uczestnictwu i koordynowaniu zajęć praktycznych mieli możliwość zaobserwowania różnych systemów kształcenia i szkolenia młodzieży. Codzienna obserwacja praktyk pozwoliła nie tylko poszerzyć umiejętności językowe, ale także zdobyć doświadczenie zawodowe. Wiele metod pracy wykorzystywanych przez naszych portugalskich partnerów została niewątpliwie przeniesione na zajęcia praktyczne prowadzone w naszej szkole.